Menu Statistics
Right Bottom Statistics

Right Bottom

Forums

Začít spolu

 

Začít spolu

Příspěvekod administrator » úte 22. črc 2014 17:37:47

Návštěvník píše:Obrázek

Vznik programu

Původní program Step by step se začal vytvářet v 90. letech v USA na základě nových poznatků o lidském mozku a procesu učení i z praxe mnoha škol (viditelná je inspirace školou C. Freineta). U nás je program realizován s finanční podporou Sorosovy nadace jako součást Projektu podpory vzdělávání Open Society Fund Praha pod názvem „Začít spolu“ a to od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 i na prvním stupni základních škol. (Ve školním roce 96/97 to bylo prvních 5 základních škol, v současnosti je jich zřejmě kolem padesáti.)

Jak vypadá třída Začít spolu

Třída je rozdělena na tzv. centra aktivity – to jsou vlastně stolky ke kterým náleží dobře přístupné police s různými materiály podle zaměření centra (uvedla jsem centrum psaní, čtení, matematiky, věd a objevů, ateliér, ale mohou existovat i jiná).

zas3.jpg


Jak probíhá den ve třídě Začít spolu

První dvě vyučovací hodiny

Den začíná povídáním v kruhu (na koberci), ve kterém si děti vzájemně sdělí své nové zážitky či pocity a seznámí se s plány na nový den. (Podrobněji.) Následuje obvykle matematika či čeština. Podoba výuky záleží na každém učiteli, ale obecně by děti měly být co nejaktivněji zapojeny (hry, diskuse, zajímavé úkoly, práce v různě velkých skupinách…)

Práce v centrech aktivity (asi 45 – 90 min.)

Učivo ve všech centrech se vztahuje vždy po určitou dobu (např. týden) k jednomu tématu a je vybíráno tak, aby se naplňovaly požadavky školního vzdělávacího programu. Každé dítě si vybírá do kterého centra který den půjde, ale během týdne musí vystřídat všechna centra. V každém centru děti plní zadané úkoly – některé samostatně, jiné skupinově, svým tempem i vlastním způsobem. Učitelé rozvíjí dětskou tvořivost tím, že nabízejí úkoly s mnoha řešeními. Pokud jsou některé děti dříve hotovy, mohou plnit náročnější dobrovolné úkoly navíc, pomáhat ostatním nebo si najít libovolnou jinou činnost (např. čtení). Učitel má čas na děti, které vyžadují větší pozornost. Hotové práce si děti nejprve samy hodnotí, poté je dávají zhodnotit učiteli nebo hodnotí všicni společně, a nakonec je zařadí do své složky (tzv. portfolia), kde se postupně hromadí práce během celého pololetí (roku) a rodič či učitel se mohou kdykoli podívat na pokroky dítěte.

Pro práci v centrech bývá ve třídě ještě asistent, který se věnuje dětem stejně jako učitel – to však záleží na možnostech školy (někdy se může jednat o vychovatelky z družiny nebo studenty ze spolupracující pedagogické fakulty).

Poznámka:

* Více než v jiných programech se v Začít spolu klade důraz na multikulturní výchovu – učitel by měl dětem pomoci uvědomit si význam jednotlivých etnických skupin, obzvláště těch, ze kterých pocházejí děti navštěvující školu.
* Na začátku nebo v průběhu roku sepisuje učitel společně s dětmi pravidla, která se budou ve třídě dodržovat. Děti samy navrhnou co by ve třídě chtěly (např. aby nikdo nikomu neubližoval) a pod seznam pravidel se každý podepíše. Tato forma vytvoření pravidel chování je pro děti samozřejmě závaznější než školní řád nebo nařízení učitele.

Seznam ZŠ Začít spolu v ČR: http://sbscr.cz/?t=01&c=67

Co říkají o Začít spolu rodiče?: http://www.alternativniskoly.cz/pouzite ... lu-rodice/

http://www.alternativniskoly.cz/zacit-s ... cit-spolu/

ps. osobně tento alternativní přístup považduji za naprosto optimální a své zkušenosti popisuji zde

http://www.poradnazdarma.cz/viewtopic.p ... =10#p83498
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
administrator
Administrátor
 
Příspěvky: 3839
Registrován: sob 17. pro 2011 17:26:05
 

 

Re: Začít spolu

Příspěvekod administrator » úte 22. črc 2014 17:39:47

Návštěvník píše:Na otázku proč se rozhodli právě pro Začít spolu jsem dostala od rodičů tyto odpovědi (zkráceně):

- informovanost učitelů, přímý přístup, forma výuky (hodí se pro naše dítě, protože je napřed, …protože je pomalejší, …protože nevydrží sedět a soustředit se, …protože je temperamentní), podpora sebevědomí dětí, rozvoj komunikace, smysluplnost, rozvoj individuálních schopností, srozumitelnější výuka, špatná zkušenost s klasickou ZŠ, ne jen vstřebávání znalostí, komplexní přístup k tématům a problémům, možnost rozvoje sebevyjádření, spolupráce, zkušenost staršího dítěte na Začít spolu, dítěti se líbila netradičně zařízená třída, slovní hodnocení, učení hrou, minimalizace rizika, že bude mít učitele, kterého jeho práce nebaví

V dotazníkách pro účely mé diplomové práce odpovídalo 35 rodičů prvňáčků ze škol Začít spolu (ZŠ Horymírova v Ostravě – 15, ZŠ Angelova v Praze – 19).

:)

vidím, že i ostatní rodiče sdílí podobné zkušenosti
shodou okolností tento dotazník jsem vyplňovala i já s manželem (dcera chodila do Angelky)
administrator
Administrátor
 
Příspěvky: 3839
Registrován: sob 17. pro 2011 17:26:05
 

 

Re: Začít spolu

Příspěvekod administrator » úte 22. črc 2014 17:40:26

Návštěvník píše:Co je Step by Step ČR?

Mezinárodní program Step by Step ČR byl vytvořen v roce 1994 v rámci sítě Sorosových nadací a Children‘s Resource International (Washington, D.C.). Jeho hlavním posláním je budování občanské a otevřené společnosti v nově vzniklých demokraciích a v současné době se tohoto programu účastní 28 zemí střední a východní Evropy, střední Asie a Jižní Afriky.

V České republice byl tento program přizpůsoben specifickým podmínkám našeho vzdělávacího systému a pod názvem Začít spolu (ZaS) byl nabídnut jako vzdělávací alternativa školám, které o jeho realizaci projevily zájem. V souladu s filozofií nadace Open Sociaty Fund podporuje zejména aplikaci moderních poznatků o vyučování a učení v běžné pedagogické praxi a přizpůsobuje organizaci vyučování a učební styl tak, aby nebylo rozhodující Jak, Co a Kdy, ale PROČ, KOMU SLOUŽÍ a JAK UŽITEČNĚ.

Prioritou programu je zaměření na individuální potřeby dítěte a možnost volby.

V současné době máme k dispozici výsledky z dosavadních studií longitudinálního výzkumu, který sleduje vývoj dětí v programu Začít spolu v průběhu jejich docházky do mateřské a následně do základní školy. Cílem výzkumu je zjistit dopad programu Začít spolu na sociální a psychický vývoj dětí. Dlouhodobý výzkum byl připraven pro mateřské školy a první třídy základních škol. Tým PhDr. Havlínové, CSc. jej zahájil v roce 1997 s celkovým počtem 800 dětí - přibližně 400 z MŠ s programem ZaS a 400 z MŠ, které s tímto programem nepracují.

Výsledky ukazují, že jsou naplňovány cíle, které si program Začít spolu klade především ve schopnosti dětí samostatně kriticky myslet a kreativně řešit problémy. Děti v programu ZaS jsou podle tohoto výzkumu také samostatnější, neobávají se selhání, neřídí se na prvním místě tím, co se společensky uznává, ale konají více za sebe.
administrator
Administrátor
 
Příspěvky: 3839
Registrován: sob 17. pro 2011 17:26:05
 

 

Re: Začít spolu

Příspěvekod administrator » úte 22. črc 2014 17:41:34

Návštěvník píše:"Co bylo cílem výzkumu?

Cílem výzkumu bylo zjistit:

· Jaký vliv na psychický a sociální rozvoj dětí má vzdělávací program Začít spolu?
· Je vzdělávací program Začít spolu v oblastech, na jejichž rozvoj se u dětí
zaměřuje zejména, opravdu účinný (komunikativnost, tvořivost, schopnost řešit
problémy a vyrovnávat se se změnami, kriticky myslet, být odpovědný za své
jednání…)?

· Jsou děti, které navštěvují školy s programem Začít spolu v psycho-sociálních
charakteristikách lepší (mají v těchto oblastech rozvinutější dovednosti) než děti,
které navštěvují školy běžné (bez specifického programu)?

A jaké byly hlavní výsledky?

Úroveň intelektových schopností dětí

Děti z MŠ s programem ZaS mají vyšší schopnost diferencovaného přehledu o
skutečnosti a postihují v ní více souvislostí. Mají dokonce potřebu začleňovat dílčí
komponenty do poznávaného celku. Projevují výraznější originalitu a tvořivost, která
je současně spojena s vyšším smyslem pro realitu. Mají proto i vyšší úroveň
praktické inteligence.

V dalším vývoji se již přesunují z etapy charakterizované globálním a
nediferencovaným přístupem ke světu do etapy charakterizované schopností
analytického přístupu a ostřejšího postihování detailů. Projevují výraznější známky
rozvoje logického myšlení.

Emoční ladění a kontrola emocí

Dosahují větší vnitřní sebejistoty a uvolněnosti. Lépe se orientují v mezilidských
vztazích a jsou citlivější k jejich vnímání. Svou schopnost reagovat emocionálně
zároveň více podřizují kontrolní funkci intelektu. S věkem nabývají dále vyšší
schopnosti v ovládání svých vnitřních impulzů a potřeb, v určování mezí svým
postojům, fantazijním přáním a motivujícím pohnutkám.

Chování a projevy sebeprosazování

Jejich aktivita a iniciativa je výraznější. Projevují více spontánní snahy předvést svoje
výtvory a výkony a to bez velkých obav z vlastního selhání.

Celková orientace osobnosti

Převažuje u nich orientace na lidský svět. Mají lepší komunikační dovednosti.
Dosahují příznivějšího sebepojetí a pojímají příznivě rovněž i druhé lidi, mají vyšší
míru vstřícnosti a příchylnosti k lidem. Současně jsou méně konformní a méně
podřídivé vůči autoritě, tudíž i odolnější vůči sociálnímu tlaku."

http://sbscr.cz/dokumenty/0a9610f9e65c6 ... 62855f.pdf

http://www.poradnazdarma.cz/viewtopic.php?f=262&t=3708
administrator
Administrátor
 
Příspěvky: 3839
Registrován: sob 17. pro 2011 17:26:05
 


Zpět na Učení hrou ve škole

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Forums Bottom
cron